Zakład Remontowo-Budowlany Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Ryszard Sass

Realizacje

Zobacz więcej »

 

 

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Szanowni Państwo!!!
Uprzejmie informujemy,
że
firma SASS - ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY - PRODUKCYJNO - HANDLOWO -USŁUGOWY Ryszard Sass, ul. 3 Maja 51/75, 23-400 Biłgoraj w 2014 roku podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 Działanie 1.3

Tytuł projektu: „ Rozszerzenie oferty usługowej firmy poprzez doposażenie w innowacyjny sprzęt budowlany”

Umowa o dofinansowanie nr 12.12- UDA-RPLU.01.03.00-06-011/13 z dnia 04.04.2014 roku

W wyniku realizacji projektu zakupiono środki trwałe i oprogramowanie pozwalające na rozszerzenie oferty o nowe i ulepszone usługi:

  1. Wykonywanie konstrukcji betonowych w szalowaniu systemowym - nowa
  2. Usługi podnośnikiem teleskopowym na wys. 14m (montaż elewacji, systemy orynnowania) – nowa
  3. Roboty ziemne - udoskonalona

Efektem realizacji projektu będzie stworzenie 3 nowych miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.